Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

Σύλλογος Αυλωνιτών

                                      Ο   ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΑΥΛΩΝΙΤΩΝ   ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

     Από τους πρώτους Συλλόγους που συστήθηκαν στην Αθήνα είναι και ο Σύλλογος Αυλωνιτών Τριφυλίας της Αθήνας. Το Πρωτοδικείο Αθηνών  με την 10965/1957 απόφαση του ενέκρινε το καταστατικό του Συλλόγου το οποίο όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα και ισχύει, μπορείτε να δείτε σε άλλο μέρος της ιστό- σελίδας μας.

    Έτσι λοιπόν συστήθηκε το 1957 ο Σύλλογος μας και εφέτος αισίως συμπλήρωσε τα 51 χρόνια λειτουργίας του και συμμετοχής στα κοινά. Μια 50ετής παρουσία με καθολική διαχρονική επιτυχία των σκοπών του και προσφοράς προς τους Αυλωνίτες της διασποράς και τη γενέτειρα Αυλώνα Τριφυλίας.

    Ο  Σύλλογος στεγάζεται σε ιδιόκτητα  γραφεία τα οποία ευρίσκονται στην οδό Πειραιώς 68β, T.K 104 36, στην Αθήνα 

Διαβάστε περισσότερα